• Non-plotted area II-005
  • Niet-geparceliseerde kamperplaats