• Non-plotted area III-009
  • Niet-geparceliseerde kamperplaats