Gebruiksvoorwaarden

Door het betreden van de site Jadranka kampen d.o.o. en het gebruik van of het downloaden van enige inhoud of een deel daarvan, je akkoord gaat met de hieronder vermelde voorwaarden:

  • Bij het bekijken, gebruiken of overnemen van informatie van de webpagina van Jadranka kampovi d.o.o. of delen daaruit dient u de volgende voorwaarden te accepteren:
  • Gebruik van de pagina's en de informatie is uitsluitend op eigen risico. Jadranka kampovi d.o.o. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.
  • De pagina's zijn intellectueel eigendom van Jadranka kampova d.o.o. De inhoud is volledig beschermd en in eigendom van Jadranka kampova d.o.o.
  • Inhoud van de webpagina mag op geen enkele wijze worden gedistribueerd of commercieel worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Jadranka kampovi d.o.o. of op enigerlei wijze te gebruiken die schade toebrengt aan Jadranka kampovi d.o.o. of een derde partij. Data, foto's en andere informatie kunnen alleen voor private doeleinden worden aangewend onder naleving van de auteursrechten en de rechten van derden conform de wetgeving van de Republiek Kroatië. Uitsluitend Kroatische rechtbanken zijn bevoegd voor het vonnissen over alle geschillen die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van de pagina's in kwestie of in verband daarmee.
  • Jadranka kampovi kan niet garanderen dat de inhoud op alle pagina's op bepaalde locaties ook toegankelijk is, ofwel het is niet verantwoordelijk voor de omgang met haar pagina's in landen waar hun inhoud wettelijk verboden is. Wij gaan er van uit dat de omgang met de pagina's op deze locaties op eigen initiatief gebeurt en op verantwoordelijkheid van de gebruiker jegens het maatgevende recht.
  • Informatie op de pagina's is juist en betrouwbaar op het moment van plaatsing, maar Jadranka kampovi d.o.o. waarschuwt voor de mogelijkheid van afwijkingen van de op de pagina's gepubliceerde gegevens op het moment dat de gebruiker die raadpleegt. Jadranka kampovi d.o.o. is niet verantwoordelijk voor enig gevolg of enige schade ontstaan door het gebruik van informatie van de webpagina. Jadranka kampovi d.o.o. heeft het recht de pagina's aan te passen en data te veranderen zonder voorafgaande aankondiging.
  • Jadranka kampovi d.o.o. draagt geen enkele verantwoordelijkheid op enigerlei wijze voor het gebruik of misbruik van haar pagina's door de gebruiker en voor enigerlei schade die hierdoor ontstaat voor de gebruiker of een derde partij in verband met het gebruik of misbruik van deze webpagina's.
  • Deze webpagina's bevatten documenten, gegevens en links naar andere webpagina's die zijn aangemaakt door derden, en die, waaar dat ook maar mogelijk is, als zodanig ook zullen worden gemarkeerd. Jadranka kampovi d.o.o. houdt geen toezicht op deze data en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid em toegankelijkheid van de data op webpagina's van derden.
  • Voor een eventuele link naar onze webpagna verzoeken wij u hiervoor toestemming te vragen van Jadranka kampovi d.o.o.

Het is verboden het design, het logo of het achtergrondscherm van Jadranka kampovi d.o.o. op enigerle wijze te gebruiken, reproduceren, vermenigvuldigen of te distribueren. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming blijven zij eigendom van Jadranka kampovi d.o.o. . De documenten, data en informatie op de webpagina zijn alleen voor persoonlijk gebruik en onder naleving van alle auteurs- en bezitsrech en de rechten van derden, behalve indien anders overeengekomen