BOOKING
ili

Sanitarije

Kampistima je uređenost i čistoća sanitarija jedan od najvažnijih čimbenika pri odabiru kamping destinacije.

Visoki standardi uređenosti sanitarija

Kamp Čikat može se pohvaliti moderno uređenim sanitarnim objektima. Svake godine teži se uređivanju i podizanju kvalitete postojećih sanitarija. U posljednjih nekoliko godina uređena je većina sanitarnih objekata. Sanitarije zadovoljavaju visoke higijenske uvjete, vrlo su kvalitetne i čiste. To se očituje u zadovoljstvu gostiju koji nemaju primjedbi na čistoću i uređenost sanitarija. Prema rezultatima naše ankete, svake godine bilježimo sve bolje i bolje rezultate u čistoći i kvaliteti. Vrlo veliku pozornost čistoći sanitarija tijekom cijele godine posvećuje tim od 15 čistačica.

Pogledajte virtualnu šetnju cijelog kampa »

Sanitarni objekti su funkcionalno i suvremeno uređeni. Sanitarni objekti sadržavaju standardnu sanitarnu opremu, umivaonike s toplom vodom, tuševe s toplom vodom, WC-e, prostorije za ručno pranje rublja i posuđa s toplom vodom, perilice i sušilice za odjeću, previjališta za bebe te kompletne sanitarne objekte za djecu i prostore za pranje pasa. 

Sanitarni objekti 3, 5, 7 i 10 prilagođeni su osobama s invalidnošću. Kamp Čikat broji 7 sanitarnih čvorova, malih i velikih, što je dovoljan broj za potrebe naših gostiju.

Opremljenost sanitarija u kampu Čikat:  
 • broj sanitarnih objekata: 7 
 • grijane sanitarije: 3, 6 i 10
 • tuševi s hladnom i toplom vodom
 • umivaonici s hladnom i toplom vodom
 • WC
 • previjalište za bebe (broj 3, 5, 7)
 • perilice i sušilice za rublje (broj 3, 5, 6, 7 i 10)
 • prostor za ručno pranje rublja (broj  3, 5, 6, 7 i 10)
 • prostor za pranje posuđa
 • kupaonice prilagođene osobama s invalidnošću (broj 3, 5, 7 i 10)
 • prostor za pražnjenje prenosivih WC-a (broj 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10)
 • sanitarni objekti za djecu (broj 3, 5, 7, 10)
 • obiteljska sanitarija (tuš, umivaonik, WC) – mogućnost najma (broj 3, 7) - 6 € po danu
 • prostor za kupanje pasa (broj 3) 
 • ledomati za kupnju leda (broj 5)

Kako biste se uvjerili u kvalitetu i opremljenost naših sanitarnih objekata pogledajte fotogaleriju sanitarija.