Booking

Kalendar
ili
Uprava kampa zamoljava svoje cijenjene goste da se pridržavaju ovoga kućnog reda:
Prijava 
U kampu mogu biti smješteni samo uz predočenje osobnih iskaznica na recepciji prijavljeni gosti. Iskaznica kojom stječete pravo na popust mora biti važeća i prijavljena odmah pri dolasku. Dodijeljeni broj (pločicu) potrebno je čuvati i istaknuti na vidljivom mjestu. Svakoj neprijavljenoj osobi zatečenoj u kampu biti će naplaćena kazna od 750,00 kn.  
Izbor mjesta
Izbor mjesta je slobodan osim na numeriranim parcelama gdje je smještaj moguć jedino uz suglasnost recepcije. Molimo za racionalnim korištenjem prostora vodeći računa o prostoru vaših susjeda. Na vidljivo mjesto stavite broj koji ste dobili prilikom registracije, kao i parkirnu oznaku unutar vozila, kako bi ostala vidljiva tijekom vašeg boravka u kampu.
Za svaki gubitak pločice s brojem mjesta ili parkirne kartice biti će naplaćena kazna prema važećem cjeniku.
Instalacije
Električnu energiju koristite racionalno i samo za male uređaje. Priključivanje/isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Iznajmljene rashladne uređaje treba držati čistim i zaključanim te čuvati ključ. Služe samo za hlađenje, a ne za zamrzavanje namirnica. 
Vrijeme noćnoga mira
Traje od 23.00 do 07.00 sati. Tokom boravka ne ometajte susjede glasnom muzikom i bukom. Postavljanje šatore i predšatora dozvoljava se od 8.00 do 22.00 sata. Gosti koji stignu poslije 23.00 sata smještaju se, uz obvezatnu prijavu na recepciji ili na parkiralištu kampa ili na kamp mjesta neposredno uz recepciju.
Promet u kampu
Najveća dopuštema brzina vozila je 10 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila.
Čistoća
Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažite ih u za to predviđene kante u blizini sanitarnih čvorova. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Pranje posuđa i odjeće dopušteno je samo na navedenim mjestima. Vodite brigu o otpadnim vodama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavite urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti. Svojim vozilima i šatorima ne zatvarajte i ne ometajte ceste i puteve koje vode do plaže.
Vlasnici pasa
Dužni su voditi, a na svom prostoru držati ih na uzici. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti-očistiti. Kupanje pasa dozvoljeno je isključivo na za to pripremljenom mjestu (nikako u sanitarijama i na kupalištu).
Pranje automobila i plovila
Na prostoru kampa nije dozvoljeno. Autopraona se nalazi na 1 km udaljenosti od kampa.
Plovila
Vlasnici su svoja plovila dužni prijaviti Lučkoj ispostavi u Cresu ili Malom Lošinju. Manja gumena plovila u more se u kampu mogu spustiti na za to pripremljenom mjestu. Veća plovila u more se mogu spustiti u marini. U kampu se plovila ne smiju vezati na granicu za kupače niti na vlastitim bovama, već isključivo na bovu iznajmljenu u kampu, van granice za kupače. Plovilom nije dozvoljeno ulaziti u zonu za kupače. Upotreba jet-skia strogo je zabranjena.
Loženje vatre
Na otvorenom je najstrože zabranjeno. Roštiljanje je dozvoljeno isključivo na plinskim i električnim roštiljima. Brigom postajete dio programa zaštite od požara: gasite opuške cigareta, nemojte bacati upaljene šibice i ugasite svijeću prije spavanja. U kamp je zabranjeno unositi predmete zapaljive ili eksplozivne prirode.
Pošta
Pošta dolazi svaki dan, osim blagdanima. Možete je preuzeti na recepciji. 
Vrijednosti
Na recepciji možete, uz nadoplatu deponirati svoje vrijednosti (novac, nakit...). Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.
Odjava
Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije uz vraćanje broja (pločice). Odlazak je do 13.00 sati, a za parcele na moru do 12.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa. Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja. Rok za otkaz smještaja je 12 sati.

Knjiga žalbi i Knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.
vrh stranice