BOOKING
ili
Uprava kampa zamoljava svoje cijenjene goste da se pridržavaju ovoga kućnog reda:
Prijava
U kampu mogu biti smješteni samo uz predočenje osobnih iskaznica na recepciji prijavljeni gosti. Iskaznica kojom stječete pravo na popust (SPAR KARTA ADAC-a) mora biti važeća i prijavljena odmah pri dolasku. Dodijeljeni broj (pločicu) potrebno je čuvati i istaknuti na vidljivom mjestu.
Izbor mjesta
Izbor mjesta je slobodan osim na numeriranim parcelama gdje je smještaj moguć jedino uz suglasnost recepcije. Molimo za racionalnim korištenjem prostora vodeći računa o prostoru vaših susjeda.
Instalacije
Priključivanje/isključivanje na električni ormarić te kontrolu ispravnosti obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa. Iznajmljene rashladne uređaje treba držati čistim i zaključanim te čuvati ključ. Služe samo za hlađenje, a ne za zamrzavanje namirnica.
Vrijeme noćnoga mira
Traje od 24.00 do 07.00 sati. Tokom boravka ne ometajte susjede glasnom muzikom i bukom. Postavljanje šatore i predšatora dozvoljava se od 8.00 do 22.00 sata. Gosti koji stignu poslije 23.00 sata smještaju se, uz obvezatnu prijavu na recepciji ili na parkiralištu kampa ili na kamp mjesta neposredno uz recepciju.
Promet u kampu
Najveća dopuštema brzina vozila je 10 km/h. Pješaci imaju prednost u odnosu na prometna vozila
Čistoća
Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Smeće skupljajte u plastične vrećice i odlažite ih u kante u blizini vašeg mjesta. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Vodite brigu o otpadnim vodama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavljejte urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti.
Vlasnici pasa
Dužni su pse voditi na uzici, a na svom prostoru držati ih također na uzici. Nuždu koju obave kućni ljubimci, vlasnici su dužni pokupiti-očistiti. Kupanje pasa dozvoljeno je isključivo na za to pripremljenom mjestu (nikako u sanitarijama i na kupalištu).
Pranje automobila i plovila
Na prostoru kampa nije dozvoljeno. Autopraona se nalazi na 1 km udaljenosti od kampa.
Plovila
Vlasnici su svoja plovila dužni prijaviti Lučkoj ispostavi. Manja gumena plovila u more se u kampu mogu spustiti na za to pripremljenom mjestu. Veća plovila u more se mogu spustiti u marini. U kampu se plovila ne smiju vezati na granicu za kupače niti na vlastitim bovama, već isključivo na bovu iznajmljenu u kampu, van granice za kupače. Plovilom nije dozvoljeno ulaziti u zonu za kupače.
Loženje vatre
Na otvorenom je najstrože zabranjeno. Roštiljanje je dozvoljeno isključivo na plinskim i električnim roštiljima.
Pošta
Pošta dolazi svaki dan, osim blagdanima. Možete je preuzeti na recepciji. 
Vrijednosti
Na recepciji možete, uz nadoplatu deponirati sve vrijednosti (novac, nakit...). Za eventualne nestale ili oštećene stvari kao i za nesreće koje nastanu osobnom nepažnjom, uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.
Odjava
Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije uz vraćanje broja (pločice). Odlazak je do 13.00 sati, a za parcele na moru do 12.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa. Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja. Rok za otkaz smještaja je 12 sati.

Knjiga žalbi i Knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.