Booking

Kalendar
ALI

Kamp Čikat, ki je del skupine Jadranka kampovi d.o.o., "family friendly" kamp, se je s svojo dejavnost usmeril na družine z majhnimi otroki in tudi zato so številne vsebine namenjene najmlajšim. Nahajajo se v gozdnem parku Čikat in se razlegajo na površini 35 hektarjev.

Jadranka turizam želijo s projektom „VARNO KAMPIRANJE NA PODROČJU KAMPA ČIKAT“ implementirati standarde ‘zelene’ prakse in prispevati k varovanju ter trajnostnem razvoju gozdnega parka Čikat, ki predstavlja identiteto Lošinja. Kot smo to predhodno navedli, se kamp Čikat (površine 35 hektarjev) nahaja v osrčju gozdnega parka Čikat, ki se razlega na okoli 236 hektarjih.

Projekt „Varno kampiranje na področju kampa Čikat“ je prejel nagrado ADAC-a za inovativen projekt 2019. Podelitev nagrad je potekala na enem od največjih turističnih sejmov v Evropi, imenovanem CMT, ki vsako leto poteka januarja v nemškem mestu Stuttgart.

Svoj delež k varovanju gozda lahko prispevajo vsi gosti kampa Čikat, in sicer tako, da posvojijo svoj bor in tako aktivno sodelujejo pri izvajanju našega projekta (več informacij na dnu strani). 

Gozdni park Čikat je ekosistem, ki ga je v sodelovanju z naravo in z velikim vloženim trudom oblikoval človek. Ta edinstvena naravna lokaliteta je tipična za polno pokritost sredozemske vegetacije z jasno izraženo prevlado alepskega bora v zgornji etaži. Pomemben je njegov izjemno pozitiven vpliv na bližjo in pa tudi daljno okolico, saj le-ta danes zelo pomembno vpliva na mikroklimo ter blaži klimatske ekstreme in preprečuje neugodne vplive vetra ter onesnaženega zraka, ki očiščen v drevesnih krošnjah vstopa v plast pritalne vegetacije brez človeku škodljivih snovi. Čikatski gozd s svojimi krošnjami in tlemi regulira tudi vodni režim območja, v prvi vrsti vlažnost zraka, ki je posledica transpiracije in tako pripomore k izjemni čistosti zraka. Najpomembnejša vloga tega zaščitenega naravnega objekta pa je njegova turistična, estetska ter rekreacijska vloga, ki jo je v vsakem primeru in za vsako ceno potrebno ohraniti. 

S pomočjo številnih analiz stanja vegetacije gozdnega parka, ki so jih izvedli različni vrhunski strokovnjaki urbanega gozdarstva in pa tudi s pomočjo analize profesorja N. Slavka Matića, prof. dr. Branimira Prpića in prof. dr. Đure Rauša iz Katedre za gojenje gozdov Fakulteta za gozdarstvo v Zagrebu, so ugotovili različna stanja tega gozda. 

Prevladujoč alepski bor je v stanju ekološke prezrelosti (star je 130 let) in sčasoma izgublja svojo vitalnost, poleg tega pa mu grozi nevarnost hitrega propadanja in sušenja, kot takšen pa je predstavljal grožnjo iz vidika varnosti sprehajalcem in gostom kampa.

Splošni cilj tega projekta je prispevati h kvalitetnemu in dolgoročnemu upravljanju gozdnih področij oziroma varovati in v skladu s strokovnimi priporočili ter nadzorom negovati, obnavljati in pomlajevati gozdni prostor. Poleg splošnega cilja je dodatni cilj povečati nivo varnostni gostov, ki bivajo na območju gozdnega parka in kampa Čikat.

Specifični ciljevi projekta so:

  • Priprava Ocene zdravstvenega stanja in statike stebel v kampu Čikat, ki bo obsegala:
  1. kartiranje in številčenje stebel;
  2. identifikacija glavnih težav zdravstvenega stanja stebel;
  • Razviti predlog območja sajenja in ukrepov (dolgoročen program gospodarjenja z gozdnim območjem v kampu Čikat)
  • Dvigovati nivo zavedanja pri zaposlenih, gostih in ostali zainteresirani javnosti, kako pomemben je trajnostni način gospodarjenja z naravo.  

Pričakovani rezultati tega projekta so:

  • Pripravljen elaborat o oceni zdravstvenega stanja in statike stebel v kampu Čikat;  
  • Pripravljen predlog območij sajenja in ukrepov za gojenje;
  • Izpeljana serija izobraževanj o postopkih pogozdovanja, varnosti in varovanja okolja;
  • Organizirana akcija pogozdovanja v sodelovanju z gosti kampa.  

Angažirano je bilo svetovalno podjetje, ki se ukvarja s svetovanjem v arborikulturi oziroma z oceno zdravstvenega stanja stebel, statike in tveganj za izdelavo elaborata o ocenitvi zdravstvenega stanja in statike stebel v kampu Čikat.

Kamp Čikat skrbi za svoje borovce

Konec leta 2016 je kamp Čikat pričel s projektom „Varno kampiranje na področju kampa Čikat“. S posnetkom stanja gozda z VTA metodo se je začela prva faza projekta, s katero so pridobili skupno številko stebel, ki znaša 5.295 samo na področju kampa, od tega je 4.872 (92 %) stebel alepskega bora.  

Kamp Čikat s tem projektom dela kontinuirano na izboljšavah nivoja varnosti gostov kampa Čikat, njihovega premoženja in premoženja samega kampa Čikat. S projektom želijo zmanjšati možnost padanje stebel in lomljenja vej zaradi močnih vetrov. 

V projektu so vsako steblo oštevilčili in diagnosticirali in tako so prejeli nadaljnja navodila za vzdrževanje. Zaradi tega so del stebel porezali ali podrli zaradi slabega stanja. Da se ne bi občutilo zmanjšanje števila borov, so v projektu predvideli sajenje sadik stebel pinije.

Da se zmanjšanje števila borov ne bi občutilo, se je kamp Čikat v nadaljnjih fazah projekta odločil posaditi sadike stebel pinije.

Nekajkrat letno v kampu posadijo nove mlade borovce, pri čemer sodelujejo tudi zaposleni ter gosti kampa. Če želite sodelovati tudi vi, se obrnite na recepcijo kampa, kjer boste prejeli več informacij.

Do sedaj je bilo v kampu posajenih okolih 200 novih pinij (Pinus pinea). 

Vodstvo podjetja Jadranka turizam d.o.o. je že leta 2012 razvoj kampa Čikat usmerilo v smer ustvarjanja nove ponudbe v segmentu kamping resorta - razvoj eko in zdraviliškega kampa s poudarkom na kampiranju družin z otroki. To je ponudba, ki bo omogočila prepoznavnost kampa Čikat in tudi Lošinja kot destinacije za avtohton – zdrav posezonski, predsezonski in zimski dopust kamperjev, ki je tudi v skladu z blagovno znamko otoka Lošinj (otok vitalnosti). Zastavljena filozofija konkretno vidi management prostora v skladu z načelom eko vasi, urejanjem namestitvenih in gastronomskih kapacitet obstoječe hiše z dvoriščem ter urejanje vrtov s presajenim sadnim drevjem ter ostalim avtohtonim otoškim rastlinjem, gostom pa bodo nudili različne programe v povezavi s tradicionalnimi otoškimi aktivnostmi, kot je pridelovanje olivnega olja, organske hrane, vinarstva, proizvodnje agrumov in podobno ter izobraževalno – ekološke proizvodnje.

Aktivnosti, ki so v teku z namenom obnavljanja in varovanja našega gozda, so le dokaz, da nadaljujemo z izvajanjem začrtane vizije. Glede na to, da imamo v sistemu tudi zaposlene na področju hortikulture, kontinuirano vlagamo v nadgradnjo znanj iz področja hortikulture ter arborikulture. Tako so že leta 2014 z namenom pridobivati nove informacije in izmenjevanja izkušenj iz področja ekološkega kmetijstva in agroturizma, naši zaposleni v treh dneh obiskali  reprezentativne vrtove v Nemčiji in Avstriji, med katerimi so: Freising, vrtovi Weihenstephan, Ansbach, vrt insektov Hortus Insectorum, Schvabisch Gmünd, Weleda, St. Pölten, Arche Noah, Zwettl, Sonnentor in St. Leonhard am Hornerwald, ReinSaat.

Ker želimo tudi naše goste vključiti v projekt in jim dati možnost sodelovanja pri obnovi naše gozdnega parka, namenjamo sredstva za pogozdovanje in jih zbiramo na posebnem računu (tudi gosti lahko donirajo sredstva in na tak način tudi »posvojijo« bor). Poleg tega bomo v času sajenja novih rastlin organizirali skupinske akcije pogozdovanja, ki se jim bodo, poleg naših zaposlenih, pridružili tudi gosti. Letos smo v kampu Čikat postavili tudi izobraževalne  table.

Posvojite bor – tudi vi sodjelujete pri sajenju novih mladih borov

Dolgoročni cilj projekta „VARNO KAMPIRANJE NA PODROČJU KAMPA ČIKAT “ je v celoti odstraniti bolne borovce in jih nadomestiti s sadikami bora pinije.  
Pri tem nam lahko pomagate tudi vi. Kako? Posvojite bor! Donirajte za sajenje novih borov!

Cena posvojitvenega paketa je 50 eur, paket pa je sestavljen iz ploščice z imenom, certifikata o posvojitvi, informacije o projektu, fotografije bora ter priložnostnega spominka. Če želite pri projektu sodelovati tudi vi, se obrnite na recepcijo kampa, kjer boste prejeli več informacij. 

Stanje gozda in posvojenih stebel lahko spremljate na  to mapo »

“Vsak dan proizvedem dovolj kisika za 4 osebe.” - Steblo 

Kamp Čikat

Ekipa za pogozdovanje

na vrh strani