Nagrade in certifikati

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Svojim kupcem zagotoviti prijetno in zdravo življenje, s kakovostnim in ekološko sprejemljivim nudenjem hotelskih in kamperskih storitev, nudenjem trgovskih storitev, nudenjem storitev proizvodnje hrane.

Vizija

Biti najbolj inovativna organizacija na področju Istre in Kvarnerja pri svojih dejavnostih, znana po celem svetu, na Hrvaškem pa prepoznavna po uporabi najbolj dostopne prakse in upoštevanju načela zaščite okolja.

Recertifikacija

Leta 2011 je Skupina Jadranka skupaj z Jadranka kampovima d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2008.

DCC Europreis 2018

Camping club DCC (Deutcher Camping Club) je največje nemško združenje, ki se ukvarja s promocijo kamping turizma. Svojim članom nudi številne ugodnosti – od personaliziranih informacij in konzultacij do popustov, zavarovanj ipd. Poleg splošnega promoviranja kulture kampiranja DCC skozi DCC Europreis izpostavlja kampe, v katerih lahko njihovi člani izkusijo kakovost in živahnost, spoznajo identiteto ter občutijo pozitivno vzdušje.

Najljepši kamp na Hrvaškem 2017 - 2018

Kampi, ki zadovoljujejo standarde kakovosti skladno s sistemom ocenjevanja, so dobitniki nagrad. Kategorije, v katerih prejmejo nagrade, so: sanitarije, bivalne enote, gostinska in trgovinska ponudba in rekreativne vsebine. Nagrado podeljuje Kamping udruženje Hrvatske (KUH).

Naj kampi - ADRIA 2011 - 2017

Pri izbiri kampov, ki bodo prejeli to nagrado, se kot kriterij upošteva raven kakovosti namestitve in storitev, ki jih ti nudijo in s čimer upravičujejo zaupanje gostov, zatorej si zaslužijo to nagrado. Kamp Čikat je osvojil prvo mesto kot „Naj kamp 2011–2017“ v kategoriji velikih kampov na Kvarnerju. Ta nagrada je za kampe posebej vredna in dragocena, saj dobitnike nagrade izbirajo gosti. 

Certifikat izvrsnosti 2017 - TripAdvisor - Aquapark Čikat

Certifikat izvrsnosti se podeli glede na kakovost, kvantiteto in najnovejše ocene gostov. V letu 2017 ga je prejel kamp Čikat za Aquapark.

Inova camp 2016

Ta nagrada se podeli kampov, ki izstopajo z izjemno kreativnostjo in idejami. To so kampi, ki razvijajo in uvajajo inovativne vsebine ter storitve, ki s pomenom, videzom in namenom presegajo standardno kamping ponudbo. V letu 2016 je ta certifikat prejel kamp Čikat za Aquapark.