Booking

Kalendar
LUB

System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001.

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o. (dziś Jadranka turizam d.o.o.) parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością, pierwsza certyfikacja odbyła się w 2008 roku. Piąta recertyfikacja została przeprowadzona w 2023 roku, a normami są: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Nasze kempingi i inne nasze działania są uznawane za niekwestionowanych liderów w swoich segmentach rynku.

Recertyfikacja

W 2023 roku Grupa Jadranka i Jadranka turizam d.o.o nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2015 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2015.

Rozpoznanie z portalu kempingowego ACSI

Podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagród ACSI, holenderskiego portalu specjalizującego się w kempingach, kemping Čikat otrzymał specjalne wyróżnienie jako jeden z 25 kempingów w Chorwacji, które należy szczególnie zaznaczyć.

Przyznanie z magazynu Caravaning

Mianowicie zgodnie z wyborem czasopisma z zakresu branży kempingowej “ Caravaning “, kemping Čikat został wybrany wśród 10 najlepszych kempingów w Chorwacji. Magazyn Caravaning to jeden z najważniejszych europejskich magazynów kempingowych, ukazuje się na rynku niemieckim w miesięcznych numerach oraz w dużych nakładach i jest dystrybuowany na wszystkich ważnych targach w Niemczech.

ADAC Superplatz 2020 - 2023

Kemping Čikat stał się 13. chorwackim kempingiem, wliczonym do najbardziej prestiżowego stowarzyszenia najlepszych europejskich kempingów noszących tytuł Superplatz (134 kempingów w Europie). Aby uzyskać wyróżnienie, należy spełnić surowe kryteria inspektorów ADAC i osiągnąć najlepsze oceny w 5 ocenianych kategoriach: ogólne urządzenie kempingu, możliwość kąpieli, czas wolny, zaopatrzenie kempingu (oferta gastronomiczna), urządzenia sanitarne - średnia ocena inspektorów musi wynosić 5 na 5.

ADAC Nagroda przyczep kempingowych 2019

Nagrody ADAC za parki kempingowe, które wykraczają poza klasyczną gamę produktów i oferują specjalne rozwiązania, atrakcje czy przyszłościowe koncepcje specjalnych pomusłów i rozwiązań. Zarząd kempingu Čikat zostali nagrodzeni za swój innowacyjny projekt nazywany "Bezpieczne kempingowanie na terenie kempingu Čikat". Projekt ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa obalania drzew i łamania gałęzi z powodu silnych wiatrów. W ramach tego projektu, kemping Čikat pracuje nad ciągłym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa gości kempingu Čikat, ich własności i własności samego kempingu Čikat. Aby nie odczuwać zmniejszonej liczby sosen w związku z przycinaniem i ścinaniem chorych sosen, kemping Čikat w dalszych fazach projektu zdecydował zasadzić sadzonki sosen. Kilka razy w roku na kempingu sadzi się nowe, młode sosny, w czym biorą udział także pracownicy oraz goście kempingu.

Leading Campings of Europe 2019 - 2023

Kemping Čikat, najsłynniejsza marka grupy Jadranka turizam d.o.o., w najlepszy sposób obszedł zakończenie udanego roku 2018, z wiadomością o dołączeniu do stowarzyszenia Leading camping. Leading Camping, stowarzyszenie najlepszych kempingów w Europie, zgromadziło do tej pory 39 kempingów z 12 krajów, a nowo przybyły członek kemping Čikat jest jubileuszowym 40 członkiem tego cenionego stowarzyszenia. Kemping Čikat stał się czwartym chorwackim kempingiem, który dołączył do towarzystwa czołowych europejskich kempingów, potwierdzając w ten sposób, że jest jednym z wiodących kempingów w Chorwacji. Z racji, że jest mowa o najlepszych kempingach Europy, aby zostać uwzględnionym, konieczne jest spełnienie rygorystycznych kryteriów jakości i obsługi, a kemping Čikat i jego pracownicy z przyjemnością czekają na nowe wyzwania, jakie stoją przed nimi.

DCC Europreis 2018

Camping club DCC (Deutcher Camping Club) jest największym niemieckim stowarzyszeniem, które zajmuje się promocją turystyki kempingowej, a członkom oferuje liczne udogodnienia, począwszy od spersonalizowanych informacji i konsultacji po zniżki, ubezpieczenia i tym podobne. Oprócz ogólnego promocji kultury kempingowania za pośrednictwem DCC Europreis, DCC wyróżnia kempingi, w których ich członkowie mogą doświadczyć jakość i dynamiczność, poznać tożsamość oraz poczuć pozytywnego ducha.

Najlepszy kemping w Chorwacji 2017 - 2023

Kempingi, które spełniają standardy jakości według zdefiniowanego systemu oceny, są zdobywcami nagród, a kategorie to: węzły sanitarne, jednostki zakwaterowania, oferta gastronomiczna i handlowa oraz treści rekreacyjne. Nagrodę przyznaje Chorwackie stowarzyszenie kempingowe (KUH). 

Naj kempingi - ADRIA 2011 - 2022

Kempingi wybierane są na podstawie kryterium zapewnienia wysokiego poziomu jakości zakwaterowania i usług, które uzasadniają zaufanie gości i w związku z tym zasługują na tę nagrodę. Kemping Čikat zdobył pierwsze miejsce jako Naj kemping 2011 – 2011 i drugie miejsce w 2022 w kategorii dużych kempingów na Kvarnerze. To szczególnie wartościowa nagroda i wyjątkowo ceniona przez kempingi, ponieważ zwycięzcy są wybierani przez gości.

Certyfikat doskonałości 2017 - TripAdvisor - Park wodny Čikat

Certyfikat doskonałości przyznawany jest według jakości, ilości i najnowszej ocenie gości. W 2017 roku certyfikat ten został przyznany kempingowi Čikat za park wodny.

Inova camp 2016

Nagroda ta jest przyznawana kempingom, które wyróżniają się wyjątkową kreatywnością i pomysłowością. Są to kempingi rozwijające i wprowadzające innowacyjne rozwiązania i usługi, które przeznaczeniem, wyglądem i funkcją wykraczają poza standardową ofertę kempingową. W 2016 r. certyfikat ten został przyznany kempingowi Čikat za park wodny.

Góra strony