Booking

Kalendar
LUB

Kemping Čikat, część grupy Jadranka turizam d.o.o., kemping "przyjazny rodzinie", jest skierowany do rodzin z małymi dziećmi i dlatego istnieje wiele udogodnień dla dzieci. Znajduje się w parku leśnym Čikat na powierzchni 35 hektarów 

Półka Jadranka turizam w ramach projektu " BEZPIECZNE KEMPINGOWANIE NA TERENIE KEMPINGU ČIKAT " mają na celu wdrożenie standardów "zielonych" praktyk i przyczynienie się do ochrony i zrównoważonego rozwoju parku leśnego Čikat, który stanowi tożsamość Lošinja. Jak wspomniano powyżej, kemping Čikat (powierzchnia 35 ha) znajduje się w sercu parku leśnego Čikat, który rozciąga się na około 236 ha.

Projekt "Bezpieczne kempingowanie na terenie kempingu Čikat" otrzymał nagrodę ADAC za innowacyjny projekt 2019. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się na jednym z największych targów turystycznych w Europie, CMT w niemieckim mieście Stuttgart, który odbywa się co roku w styczniu.
Swój wkład w ochronę lasu, mogą również mieć wszyscy goście kempingu Čikat, tak że adoptują sosnę i tym samym aktywnie uczestniczą w realizacji naszego projektu (więcej informacji na dole strony).

Park leśny Čikat to stworzony ludzką ręką ekosystem powstały w wyniku wysiłków człowieka na rzecz kształtowania krajobrazu i współpracy z przyrodą. Ta wyjątkowa, naturalna lokalizacja charakteryzuje się pełnym pokryciem śródziemnomorskiej roślinności z wyraźną dominacją sosny alepskiej na górnym poziomie. Należy podkreślić jej niezwykle pozytywny wpływ na bliższe i głębsze otoczenie. Mianowicie, dziś ma ona znaczący wpływ na mikroklimat i łagodzi ekstremum klimatyczne oraz zapobiega niekorzystnym wpływom wiatru i zanieczyszczonego powietrza, które oczyszczone w gałęziach drzew dociera do warstwy przyziemnej bez szkodliwych substancji dla ludzi. Las Čikat swoimi gałęziami i glebą reguluje też reżim wody w przestrzeni, zwłaszcza wilgoć powietrza wynikającą z transpiracji, przyczyniając się do niezwykłej czystości powietrza. Jednak najważniejszą rolą tego chronionego obiektu przyrody jest jego funkcja turystyczna, estetyczna i rekreacyjna, którą w każdym przypadku i za wszelką cenę należy zachować.

Poprzez serię analiz stanu roślinności parku leśnego, przeprowadzoną przez świetnych ekspertów leśnictwa urbanistycznego, a zwłaszcza przez analizę prof. N. Slavka Matića, prof. Dr. Branimira Prpića i prof. dr Đure Rauša z Wydziału hodowli lasu Akademii leśnej Uniwersytetu w Zagrzebiu odkryte zostały bardzo różnorodne stany tego lasu. 

Dominująca sosna alepska znajduje się w stanie dojrzałości ekologicznej (wiek 130 lat) i z czasem traci swoje cechy witalne i grozi jej gwałtowne zniszczenie i wysuszenie, i jako taka stanowiła zagrożenie pod względem bezpieczeństwa dla spacerowiczów i gości kempingu.

Ogólnym celem tego projektu jest przyczynienie się do wysokiej jakości długoterminowego zarządzania obszarami leśnymi, tj. ochrony oraz do dbania, odnowienia i odmłodzenia obszarów leśnych zgodnie z zaleceniami i nadzorem ekspertów. Oprócz celu ogólnego, celem dodatkowym jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa gości przebywających na obszarze parku leśnego i kempingu Čikat.

Do szczegółowych celów projektu należą:

  • Dokonanie Oceny stanu zdrowia i statyki drzew na kempingu Čikat, która obejmie:
  1. mapowanie i numerowania drzew
  2. identyfikacja głównych problemów stanu zdrowotnego drzew
  • Opracowanie propozycji stref sadzenia i pomiarów (długoterminowy program zagospodarowania obszarem leśnym wewnątrz kempingu Čikat)
  • Podnoszenie świadomości na temat znaczenia zrównoważonego zarządzania przyrodą wśród pracowników, gości i innych zainteresowanych odbiorców

Oczekiwane rezultaty projektu to:

  • Sporządzenie opracowania w sprawie oceny stanu zdrowia i statyki drzew w kempingu Čikat
  • Opracowanie propozycji stref sadzenia i środków hodowli
  • Sporządzanie serii edukacji na temat procesu zalesiania, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
  • Organizowanie akcji zalesiania, we współpracy z gośćmi kempingu

Zaangażowana została firma konsultingowa, która zajmuje się doradztwem w sadownictwie tzn. szacowaniem stanu zdrowia drzew, statyki i ryzyka, w celu wykonania badania dotyczącego oceny stanu zdrowia i statyki drzew w kempingu Čikat.

Kemping Čikat dba o swoje sosny

Pod koniec 2016 r. kemping Čikat rozpoczął projekt " Bezpieczne kempingowanie na terenie kempingu Čikat". Poprzez zbadanie stanu lasu przy pomocy metody VTA, rozpoczęto pierwszą fazę projektu, w wyniku której zliczono łączną liczbę wynoszącą 5.295 drzew na terenie kempingu, z czego 4.872 (92%) to sosny alepskie. 

Poprzez ten projekt, kemping Čikat pracuje nad ciągłym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa gości kempingu Čikat, ich własności i własności samego kempingu Čikat. Projekt ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa obalania drzew i zrywania gałęzi z powodu silnych wiatrów.

W ramach projektu każde drzewo zostało ponumerowane i zdiagnozowane oraz uzyskane zostały instrukcje dotyczące dalszego utrzymania. W rezultacie część drzew został przyciętych lub obalonych z powodu złego stanu. Aby nie odczuć zmniejszonej liczby sosen, w ramach projektu przewidziane jest sadzenie młodych drzew sosny pinia.

Aby nie odczuć zmniejszonej ilości sosen, kemping Čikat na dalszych etapach projektu postanowił zasadzić młode drzewa sosny pinia.   

Kilka razy w roku w kempingu zasadza się nowe sosny, a uczestniczą w tym także pracownicy kempingu i goście. Jeśli również Państwo chcą wziąć udział, więcej informacji można uzyskać na recepcji kempingu.

Do tej pory w kempingu posadzono około 200 nowych sosen (Pinus pinea). 

Zarząd spółki Jadranka turizam d.o.o. jeszcze w roku 2012 ukierunkował rozwój kempingu Čikat na kreowanie nowej oferty w segmencie resortu kempingowego - rozwoju kempingu ekologicznego i zdrowotnego, skupiającego się na kempingowaniu rodzin z dziećmi. Jest to oferta, która umożliwia rozpoznawalność kempingu Čikat i wyspy Lošinj jako miejsc docelowych na lokalne – zdrowe, posezonowe, przedsezonowe i zimowe wakacje kempingowicza, które pozostają w zgodzie również z marką wyspy Lošinj (wyspą witalności). Konkretnie, ustalona filozofia obejmuje zarządzanie przestrzenne zgodnie z zasadą eko wsi, aranżację jednostek zakwaterowania i gastronomii istniejącego domu z podwórzem oraz urządzenie ogrodów z przesadzonymi drzewkami owocowymi, sadzonkami i innymi miejscowymi ziołami wyspy, a gościom oferowane będą różnorodne programy związane z tradycyjnymi czynnościami na wyspie, takimi jak uprawa oliwek (tłoczenie oleju), żywności ekologicznej, produkcja wina, produkcja owoców cytrusowych itd. oraz produkcja edukacyjno – ekologiczna.

Działania, które przeprowadzamy w celu odbudowy i ochrony naszych lasów, są jedynie dowodem kontynuacji prac nad realizacją nakreślonej przez nas wizji. Ponieważ w systemie posiadamy pracowników zatrudnionych w ogrodnictwie, stale inwestujemy w poszerzanie wiedzy z dziedziny ogrodnictwa i sadownictwa. W ten sposób, jeszcze w 2014 roku, w celu zebrania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, nasi pracownicy podczas trzydniowego szkolenia odwiedzili reprezentacyjne ogrody w Niemczech i Austrii, wśród których były: Freising, ogrody Weihenstephan, Ansbach, Ogród Insektalny Hortus Insectorum, Schwabisch Gmünd, Weleda, St. Pölten, Arche Noah, Zwettl, Sonnentor i St. Leonhard am Hornerwald, ReinSaat.

W celu zaangażowania naszych gości w projekt i dania im możliwość wzięcia udziału w odnowie naszego parku leśnego, przeznaczamy środki na zalesianie na specjalnym koncie (goście mogą również przekazać fundusze i w ten sposób "adoptować" sosnę). Ponadto, podczas sadzenia nowych materiałów roślinnych, będziemy organizować wspólne akcje zalesiania, do których oprócz naszych pracowników będą mogli dołączyć nasi goście. W tym roku utworzyliśmy także tablice edukacyjne w kempingu Čikat.

Zaadoptuj sosnę – i ty weź udział w sadzeniu nowych, młodych sosen

Długoterminowym celem projektu "BEZPIECZNE KEMPINGOWANIE NA TERENIE KEMPINGU ČIKAT" jest całkowite usunięcie chorych sosen i zastąpienie ich młodymi drzewami sosny pinia.
Również ty możesz nam w tym pomóc. W jaki sposób? Zaadoptuj sosnę! Przekaż darowiznę na zasadzenie nowych sosen!

Cena pakietu adopcyjnego wynosi 50 EUR, pakiet zawiera tabliczkę z imieniem, certyfikat o adopcji, informacje o projekcie, zdjęcie sosny i okazjonalną pamiątkę. Jeśli również Ty chcesz wziąć udział w projekcie, zapytaj w recepcji kempingu, aby uzyskać więcej informacji.

Stan lasu i adoptowanego drzewa można śledzić na  tej mapie »

"Każdego dnia produkuję wystarczającą ilość tlenu dla 4 osób." – Drzewo

Kemping Čikat

Zespół do zalesiania

Góra strony